محصولات تولیدی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. محصولات تولیدی

محصولات شرکت دانش بنیان اکسیر سازه رازی

اولترا فریزرهای آزمایشگاهی منفی ۸۶- درجه سانتیگراد و انواع دیپ فریزرها برای نگهداری نمونه های تحقیقاتی و آزمایشگاهی در دمای منفی ۸۶- درجه سانتیگراد در پژوهشکده های تحقیقات ژنتیک، بیولوژیک، بیوتکنولوژی و آزمایشگاه های تحقیقاتی صنایع پزشکی، کشاورزی، غذایی و دارویی کاربرد دارد.

 

دیپ فریزر
فهرست